Notis Peribadi

Di WhiteEastern.com, kami amat menghargai amanah pengguna terhadap kami. Privasi dan sekuriti pengguna adalah amat penting kepada kami dan dasar privasi ini adalah untuk memaklumkan pengguna, pengunjung, informasi dan amalan adalah sebahagian komitmen kepada privasi pengguna.

Kami hanya meminta informasi dari pelanggan dari boring pesanan yang disediakan apabila ingin membuat pesanan. Dengan ini, pelanggan adalah wajib menyediakan/memberi maklumat (nama, alamat penghantaran, nombor kredit kard dan tarikh luput dan emel peribadi). Informasi ini adalah digunakan untuk billing, penghantaran dan mengisi order pengguna. Jika kami mendapati sebarang kesulitan dalam memproses pesanan pengguna, kami akan menggunakan informasi/ maklumat untuk menghubungi pelanggan. Kami tidak akan member, menjual dan menyewa maklumat peribadi (emel dan nombor telefon) kepada mana-mana pihak.

Kami tidak memiliki sebarang senarai mel dan kami tidak akan menghantar sebarang mel kepada pengguna. Kami hanya akan menggunakan kenalan (alamat e-mel) apabila kami ingin menghubungi pengguna tentang perkara operasi. Data seperti negara pengguna dan jenis perniagaan adalah untuk analisis statistik sahaja. Kami menyimpan rekod semata-mata untuk memastikan sasaran pasaran kami adalah betul dan tepat. Tidak sesiapa yang akan mengakses data ini kecuali pemilik dan ahli kerja White Eastern.

 

Istilah Kenyataan Penggunaan
 
Pengguna memahami dan bersetuju bahawa pemilik laman web ini tidak bertanggungjawab ke atas sebarang langsung, tidak langsung, bersampingan, kerosakan, termasuk, kerosakan kepada kehilangan keuntungan, data atau sebarang tidak ketara kehilangan yang disebabkan oleh ketidakupayaan atau menyalahgunakan penggunaan produk dan perkhidmatan.
 
Kami berharap informasi ini adalah berguna dan memberikan keselesaan untuk menjalankan perniagaan dengan WhiteEastern. Jika pengguna mempunyai sebarang soalan, sila hubungi kami.